Výrobní kooperace

Součástí nabídky firmy MONTKOV je též nabídka výrobní kooperace, kdy firma nabízí k využití volné kapacity svého technologického vybavení.

Základní výrobní programy firmy jsou založeny zejména na výrobních operacích pro zpracování tenkých plechů, kdy se jedná zejména o tyto operace:

 • přesné stříhání,
 • lisování,
 • ohraňování,
 • vysekávání otvorů,
 • stáčení,
 • signování.

Výrobní kooperace - obrábění

Dalšími používanými technologiemi, které může firma MONTKOV pro výrobní kooperace (kooperace obrábění, kooperace obrábění kovu) nabídnout, jsou:

 • přesné dělení tyčového materiálu a uzavřených nebo otevřených profilů, dělení pod úhlem v plynulém rozsahu ±45º
 • stáčení profilů Jäkl i dalších profilů (např. L, I)
 • stáčení trubek
 • sváření TIG, MIG, MAG
 • bodové sváření (jednostranně bez viditelných bodů)
 • válcování závitů do tenkostěnných uzavřených i otevřených profilů nebo tenkých plechů technologií flow-drill.
 • CNC zakružování plechů
 • Automatizované podélné svařování zakroužených plechů.

Podrobnější informace o výrobních možnostech pro spolupráci v rámci výrobní kooperace jsou uvedeny u jednotlivých technologických operací, resp. strojů, na kterých se tyto operace provádějí – viz Nabídka technologií Montkov.

Bližší technické informace poskytnou naši zaměstnanci na tel. 466 768 262.

Poptávky lze zasílat na herman@montkov.cz.


Výrobní kooperace - materiály ke stažení

Nabídka technologií MONTKOV

Dále je možné využít pro výrobní kooperace též tyto doplňkové výrobní operace

 • Soustružení
 • Frézování
 • Broušení na plocho
 • Bodování klasické
 • Pálení plazmou (ruční)
 • Sváření plamenem
 • Signování na zámečnické signovačce – do tloušťky plechu 3 mm, vyložení 500 mm
 • Lakování máčením (barva základní červenohnědá)
 • Lakování stříkáním (základní a vrchní nátěr)

Kontaktujte nás

Poučení: Osobní údaje poskytnuté v kontaktním formuláři jsou určeny výhradně pro potřebu zpracování zaslaného požadavku a pro účely vyřízení případné objednávky produktů a služeb společnosti MONTKOV. V této souvislosti jsem informován (a) o tom, že mám právo na informaci, k jakému účelu a jakým způsobem jsou tyto informace zpracovány. Pokud zjistím nebo se domnívám, že správce provádí zpracování mých osobních údajů, v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, mohu požadovat o provedení opravy, doplnění nebo odstranění osobních údajů. Více informací o ochraně osobních údajů naleznete zde. Pokud toto seznámení nepotvrdíte, dotaz se neodešle a vyplněné údaje se vymažou!

Zvýrazněné položky jsou povinné.

Webdesign & SEO eStudio
2012 © MONTKOV, spol. s r.o.
Navštivte také náš Facebook