Bezpečnostní dveře

V nabídce firmy MONTKOV jsou též dodávky a montáže bezpečnostních dveří. V nabídce bytových dveří jsou zastoupeny bezpečnostní dveře BEDEX. Součástí nabídky jsou též bezpečnostní dveře MONTKOV určené zejména pro průmyslové účely – více viz. složka Kovové dveře.

Bezpečnostní dveře nabízíme v těchto alternativách:

  • Bezpečnostní dveře bezpečnostní třídy 2
  • Bezpečnostní dveře bezpečnostní třídy 3
  • Bezpečnostní dveře bezpečnostní třídy 4

Bezpečnostní dveře - specifikace

Základem bezpečnostních dveří BEDEX je celokovový korpus, uvnitř kterého se nachází rozvorový mechanismus, kterým jsou ovládány aktivní čepy bezpečnostních dveří. Tyto aktivní čepy se při zamykání dveří zasouvají do otvorů v zárubni. Počet aktivních čepů je rozdílný podle bezpečnostní třídy. Bezpečnostní dveře mají též pasivní, tj. pevné čepy v místě dveřích závěsů, které se při zavření dveří též zasouvají do otvorů v zárubni.

Vlastní kovový plášť dveří je následně opatřen odpovídajícím povrchem pro dosažení co nejpůsobivějšího vzhledu, který umožňuje umístění dveří v rodinných domcích, bytech, kancelářských prostorách atd. tak, aby tyto dveře byly součástí celkového estetického řešení prostoru, který mají chránit. Bezpečnostní dveře mohou být dodány buď v hladkém provedení (fólie, dýha) se vzhledem přírodního dřeva (např. dub, buk, olše atd.) nebo s profilovými kazetami, případně ozdobnými rámečky apod. Zároveň je možné, aby dveře měly jiný vzhled na interiérové straně a jiný na exteriérové straně.

Bezpečnostních dveří - příslušenství

Nezbytnou součástí bezpečnostních dveří je bezpečnostní zámek s bezpečnostní vložkou. Bezpečnostní dveře jsou vybaveny bezpečnostním zámkem, který odpovídá stanovené bezpečnostní třídě. Zámek je do dveří umisťován již při výrobě a zpravidla jej nelze měnit. Zákazník si však může zvolit vhodný typ bezpečnostní zámkové vložky, jichž je v nabídce celá řada, od nejlevnějších provedení až po nejdražší. I zde platí, že se nevyplácí šetřit na ceně bezpečnostní vložky, neboť dražší vložky - např. MULTLOCK poskytují nadstandardní zabezpečení a navíc se dají řešit systémově (např. formou generálního klíče). Součástí dveří je též dveřní bezpečnostní kování. Pokud opomineme design je jeho prvořadou funkcí ochránit vložku zámku proti nechtěnému zásahu.

Bezpečnostní dveře mohou být dodány též v úpravě pro požární uzávěry s odolností EI,EW30 (C,S) až EI,EW60 (C,S).

Volitelnou součástí dodávky bezpečnostních dveří mohou být i doplňkové komponenty jako např.: bezpečnostné dveřní kování (kliky + štítky), dveřní kukátka, samozavírače, bezpečnostní řetízky atd.

Příklady provedení bezpečnostních dveří je možno nalézt ve fotogalerii.

Bezpečnostní dveře se při instalacích do novostaveb osazují zpravidla do speciálních bezpečnostních zárubní, které jsou upraveny pro tento účel. Při rekonstrukcích lze některé typy bezpečnostních dveří osadit i do stávající ocelové zárubně, ovšem pouze za předpokladu že je zárubeň k tomuto účelu způsobilá, tj. zejména je řádně zazděna, není deformována a má spodní díly dveřních závěsů s odpovídající únosností. Toto může posoudit pouze technik firmy, který provádí zaměření na místě stavby a stanovuje způsob montáže. Firma MONTKOV však doporučuje, s ohledem na dosavadní praktické zkušenosti, vždy použít novou systémovou bezpečnostní zárubeň která zabezpečí dlouhodobou a bezproblémovou funkčnost a to i za cenu vybourání stávající zárubně.

Prodejní cena bezpečnostních dveří se stanovuje formou cenové nabídky, která je zpracována dle konkrétního dílčího technického i zákaznického řešení a obsahuje též cenu montážních prací, dodací lhůtu, platební podmínky, specifikaci provedení atd.

Bližší obchodní i technické informace poskytnou naši zaměstnanci na tel. 466 736 560 nebo 466 598 263.

Poptávky lze zasílat na info@montkov.cz.

Kontaktujte nás

Poučení: Osobní údaje poskytnuté v kontaktním formuláři jsou určeny výhradně pro potřebu zpracování zaslaného požadavku a pro účely vyřízení případné objednávky produktů a služeb společnosti MONTKOV. V této souvislosti jsem informován (a) o tom, že mám právo na informaci, k jakému účelu a jakým způsobem jsou tyto informace zpracovány. Pokud zjistím nebo se domnívám, že správce provádí zpracování mých osobních údajů, v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, mohu požadovat o provedení opravy, doplnění nebo odstranění osobních údajů. Více informací o ochraně osobních údajů naleznete zde. Pokud toto seznámení nepotvrdíte, dotaz se neodešle a vyplněné údaje se vymažou!

Zvýrazněné položky jsou povinné.

Webdesign & SEO eStudio
2012 © MONTKOV, spol. s r.o.
Navštivte také náš Facebook