Revizní dvířka

Součástí nabídky firmy MONTKOV jsou též revizní dvířka bez požární odolnosti (revizní dvířka s požární odolností jsou obsažena pod záložkou „Požární dveře“).

Revizní dvířka jsou určena pro použití ve zděných nebo sádrokartonových příčkách při jakékoliv rekonstrukci stávajícího objektu – např. rekonstrukce bytových jader nebo i v novostavbách, kdy revizní dvířka slouží jako občasný přístup k rozvodům vody, plynu, odpadů apod. Revizní dvířka nabízíme v těchto alternativách:

  • Revizní dvířka „viditelná“ do zděné příčky
  • Revizní dvířka „viditelná“ do sádrokartonové příčky
  • Revizní dvířka „neviditelná“ do zděné příčky (umístění dvířek pod obklad)
  • Revizní dvířka „neviditelná“ do sádrokartonové příčky (umístění dvířek pod obklad)
  • Revizní (příp. průchozí) dvířka speciální – např. do podlahy nebo přepážky montážního vozidla apod.

Čím se liší „viditelná“ a neviditelná revizní dvířka?

„Viditelná“ jsou taková revizní dvířka, kdy je kromě vlastních dvířek viditelný též rámeček, ve kterém jsou osazena. Tento případ se týká zejména celokovových dvířek do zděných příček.

„Neviditelná“ jsou taková revizní dvířka kdy jsou vlastní dvířka překryta (např. obkladačkou) a  rámeček dvířek minimalizován tak aby po osazení nebyl téměř viditelný. Viditelná je tak pouze funkční spára mezi dvířkem a rámečkem.

Revizní dvířka do zděných příček

Revizní dvířka do zděných příček (revizní dvířka do fasády) jsou zpravidla celokovové konstrukce buď v lakovaném provedení nebo nerezová. Revizní dvířka do fasády mohou být opatřena skrytým „tlačným“ zámkem tj. po mírném stisku na dvířka dojde k odemčení zámku a otevření dvířek a opačně lehkým zatlačením dvířek do rámečku dojde k uzamčení zámku. Tento typ zámku je ale bez možnosti uzamčení. V případě požadavku na uzamčení revizních dvířek a zajištění proti nechtěnému otevření je možno vybavit dvířka zámkem ovládaným např. kličkou se čtyřhranem nebo zámkem na vložkový klíč.

Revizní dvířka do sádrokartonu

Pro sádrokartonové příčky jsou určena zejména „neviditelná“ revizní dvířka zhotovená z hliníkových profilů s výplní dvířek ze sádrokartonové desky. Tato dvířka jsou opatřená rovněž tlačným zámkem a jsou určena zejména pro koupelny a sociální zařízení. Revizní dvířka se do sádrokartonu osazují tak že „lícují“ s příčkou a viditelná je jenom spára mezi dvířky a rámečkem. Výhodou těchto dvířek je snadná montáž.

Revizní dvířka do sadrokartonu se standardně vyrábějí ve čtvercovém tvaru, na zakázku lze vyrobit dvířka i obdélníkového tvaru.

Revizní dvířka speciální

V nabídce jsou též revizní dvířka pro speciální účely, dvířka různě upravená (např. s provětrávacími žaluziemi apod.)., případně průchozí dvířka pro jiné účely použití než do stavby. Příkladem mohou být dvířka která slouží jako uzamykatelný průchod v podlaze montážního vozidla – např. pro průchod kabelů.

Revizní dvířka se obvykle vyrábějí v různých velikostech odpovídajících požadavku zákazníka. Nejčastěji jsou poptávána revizní dvířka 300 x 300 mm, dále např. revizní dvířka 800 x 800 mm, ale vyrábíme také revizní dvířka o rozměru 1000 x 1000 mm Rozměry jsou zpravidla dány velikostí průchodu pro snadný přístup k instalaci nebo rozměrem obkladů u neviditelných dvířek. Příklady provedení revizních dvířek je možno nalézt ve fotogalerii.

Ceny revizních dvířek se stanovují formou cenové nabídky, která obsahuje též dodací lhůty, platební podmínky, specifikaci provedení atd.

Bližší informace poskytnou naši zaměstnanci na:

  • revizní dvířka bez požární odolnosti, tel.: 466 768 259, 466 768 257
  • revizní dvířka s požární odolností, tel.: 466 768 263

Poptávky lze zasílat na info@montkov.cz.

Pro objednávky je určena e-mailová adresa: objednavky-dvere@montkov.cz.

Kontaktujte nás

Poučení: Osobní údaje poskytnuté v kontaktním formuláři jsou určeny výhradně pro potřebu zpracování zaslaného požadavku a pro účely vyřízení případné objednávky produktů a služeb společnosti MONTKOV. V této souvislosti jsem informován (a) o tom, že mám právo na informaci, k jakému účelu a jakým způsobem jsou tyto informace zpracovány. Pokud zjistím nebo se domnívám, že správce provádí zpracování mých osobních údajů, v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, mohu požadovat o provedení opravy, doplnění nebo odstranění osobních údajů. Více informací o ochraně osobních údajů naleznete zde. Pokud toto seznámení nepotvrdíte, dotaz se neodešle a vyplněné údaje se vymažou!

Zvýrazněné položky jsou povinné.

Webdesign & SEO eStudio
2012 © MONTKOV, spol. s r.o.
Navštivte také náš Facebook